Dự án đã thi công

Tổng hợp dự án, công trình tiêu biểu đã sử dụng sản phẩm Nội Thất Hòa Phát trong và ngoài nước.

TRƯỜNG AMTESDAM HÀ NỘI

TRƯỜNG AMTESDAM HÀ NỘI

Hạng mục bàn ghế phòng học theo nhóm, tủ tài liệu khu văn phòng, bàn ghế dành cho phòng ăn, tủ sắt hồ sơ …