Két Sắt Điện Tử

“Két sắt điện tử Hòa Phát thuộc dòng két chống cháy sử dụng khóa chìa kết hợp khóa điện tử tăng tính bảo mật cho tài sản gia đình và văn phòng bạn.