Giá Kệ

 • Giá sắt siêu thị GST01

  0 out of 5

  Kích thước sản phẩm : Rộng 1000 x Sâu 900 x Cao 1500 mm

  Giá sắt GST01 thuộc dòng giá siêu thị đôi,  2 mặt, mỗi bên có 4 đợt để hàng, đợt di động, trên đợt có thanh viền chặn hàng rơi.

  MUA HÀNG TẠI  HÒA PHÁT VÌ ?

  • Hàng xuất tại kho khỏi lo về giá
  • Nội thất văn phòng số 1 tại Việt Nam
  • Được ưa chuộng trong suốt 20 năm qua
  • Bảo hành chính hãng 12 tháng, bảo trì trọn đời
  • Miễn phí thiết kế văn phòng 2d và 3d không gian
  • Hỗ trợ đặc biệt khi mua dự án
  • Đổi trả theo chính sách ưu đãi
  • Miễn phí vận chuyển chính sách
  • Ưu đãi đặc biệt khi mua dự án ( Liên hệ )
  Gọi mua hàng : 02435505888 Dự án (24/7) :    0943203999
  1.964.000
 • Giá sắt siêu thị GST02

  0 out of 5

  Kích thước sản phẩm : Rộng 900 x Sâu 475 x Cao 1500 mm

  Giá sắt GST02 thuộc dòng giá siêu thị để hàng 1 mặt. Giá có 4 tầng kể cả đáy và đợt, đợt có thể di động. Trên mỗi đợt có các thanh viền trang trí Oval

  MUA HÀNG TẠI  HÒA PHÁT VÌ ?

  • Hàng xuất tại kho khỏi lo về giá
  • Nội thất văn phòng số 1 tại Việt Nam
  • Được ưa chuộng trong suốt 20 năm qua
  • Bảo hành chính hãng 12 tháng, bảo trì trọn đời
  • Miễn phí thiết kế văn phòng 2d và 3d không gian
  • Hỗ trợ đặc biệt khi mua dự án
  • Đổi trả theo chính sách ưu đãi
  • Miễn phí vận chuyển chính sách
  • Ưu đãi đặc biệt khi mua dự án ( Liên hệ )
  Gọi mua hàng : 02435505888 Dự án (24/7) :    0943203999
  1.265.000
 • Giá sắt siêu thị GST03

  0 out of 5

  Kích thước sản phẩm : Rộng 900 x Sâu 475 x Cao 1800 mm

  Giá sắt GST03 thuộc dòng giá siêu thị để hàng 1 mặt. Giá có 5 tầng kể cả đáy và đợt, đợt có thể di động. Trên mỗi đợt có các thanh viền trang trí Oval

  MUA HÀNG TẠI  HÒA PHÁT VÌ ?

  • Hàng xuất tại kho khỏi lo về giá
  • Nội thất văn phòng số 1 tại Việt Nam
  • Được ưa chuộng trong suốt 20 năm qua
  • Bảo hành chính hãng 12 tháng, bảo trì trọn đời
  • Miễn phí thiết kế văn phòng 2d và 3d không gian
  • Hỗ trợ đặc biệt khi mua dự án
  • Đổi trả theo chính sách ưu đãi
  • Miễn phí vận chuyển chính sách
  • Ưu đãi đặc biệt khi mua dự án ( Liên hệ )
  Gọi mua hàng : 02435505888 Dự án (24/7) :    0943203999
  1.523.000
 • Giá sắt siêu thị GST04

  0 out of 5

  Kích thước sản phẩm : Rộng 1000 x Sâu 900 x Cao 1800 mm

  Giá sắt GST04 thuộc dòng giá siêu thị để hàng 2 mặt. Giá có 5 tầng kể cả đáy và đợt, đợt có thể di động. Trên mỗi đợt có các thanh viền trang trí Oval

  MUA HÀNG TẠI  HÒA PHÁT VÌ ?

  • Hàng xuất tại kho khỏi lo về giá
  • Nội thất văn phòng số 1 tại Việt Nam
  • Được ưa chuộng trong suốt 20 năm qua
  • Bảo hành chính hãng 12 tháng, bảo trì trọn đời
  • Miễn phí thiết kế văn phòng 2d và 3d không gian
  • Hỗ trợ đặc biệt khi mua dự án
  • Đổi trả theo chính sách ưu đãi
  • Miễn phí vận chuyển chính sách
  • Ưu đãi đặc biệt khi mua dự án ( Liên hệ )
  Gọi mua hàng : 02435505888 Dự án (24/7) :    0943203999
  2.400.000
 • Giá tài liệu Hòa Phát GS5K1B

  0 out of 5

  Kích thước sản phẩm : W1025 x D450 x H1875 mm

  Tủ sắt GS5K1B thường dùng trong các văn phòng, công sở hiện đại để lưu trữ hồ sơ, tài liệu. Gía được thiết kế với 1 khoang sử dụng hai mặt có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao tạo sự tiện lợi cho việc lưu trữ và tìm kiếm tài liệu

  MUA HÀNG TẠI  HÒA PHÁT VÌ ?

  • Hàng xuất tại kho khỏi lo về giá
  • Nội thất văn phòng số 1 tại Việt Nam
  • Được ưa chuộng trong suốt 20 năm qua
  • Bảo hành chính hãng 12 tháng, bảo trì trọn đời
  • Miễn phí thiết kế văn phòng 2d và 3d không gian
  • Hỗ trợ đặc biệt khi mua dự án
  • Đổi trả theo chính sách ưu đãi
  • Miễn phí vận chuyển chính sách
  • Ưu đãi đặc biệt khi mua dự án ( Liên hệ )
  Gọi mua hàng : 02435505888 Dự án (24/7) :    0943203999
  1.722.000
 • Giá tài liệu Hòa Phát GS5K2B

  0 out of 5

  Kích thước sản phẩm : W1960 x D450 x H1875 mm

  Tủ sắt GS5K2B thường dùng trong các văn phòng, công sở hiện đại để lưu trữ hồ sơ, tài liệu. Gía được thiết kế với 2 khoang sử dụng hai mặt có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao tạo sự tiện lợi cho việc lưu trữ và tìm kiếm tài liệu

  MUA HÀNG TẠI  HÒA PHÁT VÌ ?

  • Hàng xuất tại kho khỏi lo về giá
  • Nội thất văn phòng số 1 tại Việt Nam
  • Được ưa chuộng trong suốt 20 năm qua
  • Bảo hành chính hãng 12 tháng, bảo trì trọn đời
  • Miễn phí thiết kế văn phòng 2d và 3d không gian
  • Hỗ trợ đặc biệt khi mua dự án
  • Đổi trả theo chính sách ưu đãi
  • Miễn phí vận chuyển chính sách
  • Ưu đãi đặc biệt khi mua dự án ( Liên hệ )
  Gọi mua hàng : 02435505888 Dự án (24/7) :    0943203999
  2.949.000
 • Giá tài liệu Hòa Phát GS5K3B

  0 out of 5

  Kích thước sản phẩm : W1865 x D450 x H1875 mm

  Tủ sắt GS5K3B thường dùng trong các văn phòng, công sở hiện đại để lưu trữ hồ sơ, tài liệu. Gía được thiết kế với 2 khoang sử dụng hai mặt có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao tạo sự tiện lợi cho việc lưu trữ và tìm kiếm tài liệu

  MUA HÀNG TẠI  HÒA PHÁT VÌ ?

  • Hàng xuất tại kho khỏi lo về giá
  • Nội thất văn phòng số 1 tại Việt Nam
  • Được ưa chuộng trong suốt 20 năm qua
  • Bảo hành chính hãng 12 tháng, bảo trì trọn đời
  • Miễn phí thiết kế văn phòng 2d và 3d không gian
  • Hỗ trợ đặc biệt khi mua dự án
  • Đổi trả theo chính sách ưu đãi
  • Miễn phí vận chuyển chính sách
  • Ưu đãi đặc biệt khi mua dự án ( Liên hệ )
  Gọi mua hàng : 02435505888 Dự án (24/7) :    0943203999
  4.057.000
 • Giá tài liệu Hòa Phát GS5K4B

  0 out of 5

  Kích thước sản phẩm : W3830 x D450 x H1875 mm

  Tủ sắt GS5K4B thường dùng trong các văn phòng, công sở hiện đại để lưu trữ hồ sơ, tài liệu. Gía được thiết kế với 2 khoang sử dụng hai mặt có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao tạo sự tiện lợi cho việc lưu trữ và tìm kiếm tài liệu

  MUA HÀNG TẠI  HÒA PHÁT VÌ ?

  • Hàng xuất tại kho khỏi lo về giá
  • Nội thất văn phòng số 1 tại Việt Nam
  • Được ưa chuộng trong suốt 20 năm qua
  • Bảo hành chính hãng 12 tháng, bảo trì trọn đời
  • Miễn phí thiết kế văn phòng 2d và 3d không gian
  • Hỗ trợ đặc biệt khi mua dự án
  • Đổi trả theo chính sách ưu đãi
  • Miễn phí vận chuyển chính sách
  • Ưu đãi đặc biệt khi mua dự án ( Liên hệ )
  Gọi mua hàng : 02435505888 Dự án (24/7) :    0943203999
  5.478.000
 • Giá tài liệu Hòa Phát GS5K5B

  0 out of 5

  Kích thước sản phẩm : W4765mm x D450 x H1875 mm

  Tủ sắt GS5K5B thường dùng trong các văn phòng, công sở hiện đại để lưu trữ hồ sơ, tài liệu. Gía được thiết kế với 2 khoang sử dụng hai mặt có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao tạo sự tiện lợi cho việc lưu trữ và tìm kiếm tài liệu

  MUA HÀNG TẠI  HÒA PHÁT VÌ ?

  • Hàng xuất tại kho khỏi lo về giá
  • Nội thất văn phòng số 1 tại Việt Nam
  • Được ưa chuộng trong suốt 20 năm qua
  • Bảo hành chính hãng 12 tháng, bảo trì trọn đời
  • Miễn phí thiết kế văn phòng 2d và 3d không gian
  • Hỗ trợ đặc biệt khi mua dự án
  • Đổi trả theo chính sách ưu đãi
  • Miễn phí vận chuyển chính sách
  • Ưu đãi đặc biệt khi mua dự án ( Liên hệ )
  Gọi mua hàng : 02435505888 Dự án (24/7) :    0943203999
  6.522.000